Wereld Ozondag

Wereld ozondag

Vandaag is het de Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag. Dat betekent dat deze dag (16 september) officieel is uitgeroepen tot International Day for the Preservarion of the Ozone Layes, kortweg (in het Nederlands) ook wel Wereld Ozondag genoemd. Bij het zoeken naar informatie voor dit blog kwam ik erachter dat het ontstaan ervan niet zo simpel samen te vatten is, maar dit is wat ik er van kan maken…

Verdrag van Wenen – basis voor Wereld Ozondag

Eerst was er het Verdrag van Wenen; dat milieuverdrag (uit 1985) werd gesloten als gevolg van de problematiek van het gat in de ozonlaag. Het is in het leven geroepen om de ozonlaag te beschermen. De gehele Europese Unie heeft zich hier ook bij aangesloten. Dit verdrag hield echter geen wettelijk bindende afspraken in voor het afbouwen van het gebruik van CFK’s, de belangrijkste chemische stof die de ozonlaag in de atmosfeer aantast. Die afspraken werden wel gemaakt in het vervolgakkoord, het Montrealprotocol*.

Conventie van het Montreal Protocol

Op 16 september 1987 werd tijdens de Conventie van Montreal het Montreal Protocol ondertekend. In dat protocol staat dat de deelnemende landen hun uiterste best zullen doen die ozonlaag te behouden. Waarom? Omdat ze vonden dat het maar eens afgelopen moest zijn met het te gronde richten van de ozonlaag. Deze bescherming komt tot stand door de productie van een aantal stoffen waarvan men aanneemt dat ze de ozonlaag aantasten uit te faseren. Dit verdrag geldt als een van de meest succesvolle internationale milieuverdragen*

Wereld Ozondag

Het verdrag werd weliswaar ondertekend in 1987, het werd pas op 1 januari 1989 van kracht. 

De Verenigde Naties besloot nog wat jaren later (in 1994) dat 16 september ons blijvend moet herinneren aan dit verdrag en riep deze dag uit tot Internationale Dag voor het Behoud van de Ozonlaag.

Op Wereld Ozondag worden campagnes gelanceerd om mensen meer bewust te maken van hun destructieve gedrag en worden overheden en bedrijven gestimuleerd minder vervuilend te werk te gaan. Helaas kan ik hier niet veel informatie vinden, ik ben zelf ook wel benieuwd wat die campagnes zijn. Weet jij het wel? Laat het me gerust weten, dan pas ik het aan.

Wat is de ozonlaag?

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ben inmiddels vergeten wat ozon precies is en wat de ozonlaag exact doet. Natuurlijk is er wel een klein beetje blijven hangen, maar het meeste zit in het donkerste hoekje achterin mijn brein. De enige momenten dat ik nog aan ozon en de ozonlaag denk is wanneer ik buiten in de zon zit te bakken en me afvraag of dat wel zo slim is.

blue and white planet display

Wat informatie

Wikipedia zeg het volgende: ‘De ozonlaag is een laag in de stratosfeer, tussen ongeveer 15 en 50 kilometer hoogte, waarin relatief veel ozon aanwezig is. De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden. Zo wordt het schadelijkste deel van de ultraviolette straling uit zonlicht tegengehouden door de ozonlaag.

De dikte van de ozonlaag is vooral sinds de jaren ’80 afgenomen. Boven de zuidpool is steeds in het voorjaar enige tijd ruim de helft van het ozon verdwenen. Ook boven Nederland is de ozonlaag dunner geworden, al is de afname veel minder. Ook hier is deze ozonafname het grootst in het voorjaar, terwijl in de herfst nauwelijks minder is gemeten*.

Goed nieuws

Ik kan me nog vaag herinneren dat er vroeger een campagne was over dit onderwerp en ik kan me ook nog herinneren dat CFK’s ineens heel belangrijk werden. Ook weet ik nog dat er ineens een bak voor chemisch afval om de hoek kwam kijken en dat het hele ozongebeuren een issue werd. Toch was ik nog te klein om dat helemaal duidelijk mee te krijgen. Inmiddels ben ik volwassen en lijkt het me vrij belangrijk om te zorgen dat deze laag niet al te dun wordt. En dat is een understatement. Want willen we niet allemaal dat ons (achter)kleinkinderen ook nog gewoon lekker buiten kunnen spelen onder de zon? Ik wel!

Gat wordt kleiner

Daarom is het fijn dat er goed nieuws is. Ik las namelijk op de website van RTL Nieuws dat het gat in de ozonlaag langzamerhand kleiner wordt en dat

NASA verwacht dat de ozonlaag zo tussen 2060 en 2080 weer op het niveau komt van 1980.

Wat kun je zelf nog doen?

  • Je kunt wat vaker met het openbaar vervoer reizen in plaats van met de auto. Ja, ik weet dat het in deze periode met corona wat lastig is, maar er komt vast weer een moment dat we weer rustig de bus of de trein kunnen pakken.
  • Daarnaast zou je wat vaker de fiets kunnen pakken of wandelend naar de plaats van bestemming gaan.
  • Het klinkt misschien minder charmant, maar je kunt iets minder sportief rijden, dus niet al te snel optrekken en ook niet hoog in de toeren rijden.
  • Wil je toch met de auto, kijk dan of je kunt gaan voor een wat milieuvriendelijker variant.
  • Daarnaast heb je thuis ook te maken met apparatuur dat het milieu vervuild. Lever je afgedankte apparaten netjes in bij het afvalpunt van je gemeente of laat je oude apparatuur gewoon meenemen door de bezorgers van je nieuwe apparaat. Beetje zeurderig misschien, maar zet hem vooral niet aan de straat, maak het niet het probleem van een ander.

Bron: Beleven.org | *Wikipedia | RTL Nieuws

Lees ook over andere speciale dagen, zoals: Dag van de aarde en Wereld-alfabetiseringsdag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.